MATAN

Matan merupakan sebutan untuk sebuah kitab yang sudah ada penjelasan lebih lanjut (sudah ada syarahnya). Misalnya di dalam kitab Maroqil ‘Ubudiyyah, maka didalamnya juga ada matan kitab Bidayatul Hidayah.

Didalam Kitab Fathul Mu’in didalamnya juga ada matan kitab Fathul Qorib.

di Pesantrenmu ada istilah apa lagi?